Cards2Go

C2G_ChangesRelease_withLogos

Искаме да ти представим следващия ни проект.

Той си няма, ама нищичко общо с ексейп-рум. Нищичко.

Всъщност, не точно. Има. Бягството. Този път не от реалността, а бягство в реалността.

Нарекохме го Cards2Go – интерактивно забавление на принципа “предай нататък”.

Предай добро, предай усмивка, но в никакъв случай не се предавай.

Научи повече на www.cards2go.bg

Àëåêñàíäúð Ãðîçäàíîâ, îñíîâàòåë íà Dextrophobia è Card2GoСнимка: Юлия Лазарова